ENERGIEPRESTATIECERTIFICATEN VOOR PUBLIEKE GEBOUWEN

Organisatie

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Domein

Energieprestatiecertificaten (EPC)

Laatste update bijsluiter

28-8-2017

Licentie

Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0

Naam dataset

EPC_PUBLIEKE_GEBOUWEN

Omschrijving dataset

Een energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen is verplicht voor gebouwen waarin publieke organisaties gevestigd zijn die aan een groot aantal personen overheidsdiensten verstrekken. Een EPC voor publieke gebouwen wordt opgemaakt door een erkende energiedeskundige type C of een interne energiedeskundige en is gebaseerd op de gemeten (werkelijke) jaarverbruiken van de publieke organisatie. Het EPC is verplicht voor gebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest waarin publieke organisaties gevestigd zijn die aan een groot aantal personen overheidsdiensten verstrekken en die vaak door het publiek worden bezocht. Het gaat over gebouwen van: de federale overheid, incl. de parastatalen; de Vlaamse overheid, incl. de interne en externe verzelfstandigde agentschappen; de provinciale overheden; de gemeentelijke overheden, incl. OCMW's; overheidsbedrijven; onderwijsinstellingen; welzijnsvoorzieningen; gezondheidsvoorzieningen. De invoering werd stelselmatig verstrengd. In eerste instantie was het EPC voor publieke gebouwen enkel verplicht voor grote publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte vanaf 1000m². Sinds 1 januari 2013 geldt de verplichting ook voor gebouwen vanaf 500m². Vanaf 1 januari 2015 wordt het EPC ook verplicht voor gebouwen vanaf 250m² bruikbare vloeroppervlakte.

Beschrijving van de velden in de dataset

Veldnaam Omschrijving Link
TIMESTAMP_EXTRACT Datumtijd van extractie.
EPC_ID Unieke referentie van een object. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AIdentificatie
STATUS De status van het certificaat. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Astatus+certificaat
NAAM_ORGANISATIE Naam van de organisatie of persoon gelinkt aan het attest, bijv. "Vlaamse overheid", "GC De Nekker" https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AAttest
TYPE_PUBLIEK_GEBOUW Het gebouwtype bepaalt meer in detail de algemene functie van het gebouw. De types zijn afhankelijk van de gekozen bestemming. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Gebouw
DATUM_INGEDIEND Datum waarop het attest werd ingediend. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AAttest
START_METING Is de startdatum van een periode waarbinnen energieverbruik of -productie gemeten werd. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AMeetwaarde
EINDE_METING Is de einddatum van een periode waarbinnen energieverbruik of -productie gemeten werd. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AMeetwaarde
ENERGIEDRAGER Een energiedrager is een stof of verschijnsel dat gebruikt kan worden om een mechanische kracht of warmte te produceren, of om chemische of fysische processen teweeg te brengen. Het is elk systeem of elke substantie die energie bevat om ze later of elders om te zetten naar bruikbare energie. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AMeetwaarde
WAARDE Het totale jaarverbruik van de energiedrager over de meetperiode. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3ANumerieke+indicator
EENHEID Eenheid die gebruikt wordt om meetresultaten in uit te drukken.
BOUWJAAR Een bouwjaar is een authentiek gegeven met betrekking tot het jaar dat een pand bouwkundig gereed is of wordt opgeleverd. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AGebouw
VERBOUWJAAR Het verbouwjaar van het gebouw.
BRUIKBARE_VLOER_OPPERVLAKTE De bruto vloeroppervlakte of bruikbare vloeroppervlakte is de som van de bruto-vloeroppervlakten van alle vloerniveaus (= alle vloerverdiepingen) binnen het beschermde volume. In analogie met de berekening van het beschermde volume wordt ook hier gerekend met buitenafmetingen en wordt de grondoppervlakte van binnen- en buitenwanden meegerekend. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AEnergie+eenheid
EPC_KENGETAL De verhouding tussen enerzijds het bijgehouden gemeten globaal energieverbruik voor de verwarming, de warmtapwatervoorziening, de koeling, de ventilatie, de verlichting van een publiek gebouw en andere energieverbruik, en anderzijds de bruikbare vloeroppervlakte van het publieke gebouw https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/kengetal+publiek
GEMEENTE Een adres bevat de informatie die toelaat om op een gestructureerde en unieke manier te verwijzen naar een “verblijfsobject”, een “gebouw”, een “ligplaats”, een “standplaats” of een “perceel” op basis van de naam van de “gemeente", de “straatnaam”, het “huisnummer” eventueel aangevuld met een “busnummer” en met een “postcode”. Voorbeeld: Lier, Grote Markt 2 https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AAdres
POSTCODE Een adres bevat de informatie die toelaat om op een gestructureerde en unieke manier te verwijzen naar een “verblijfsobject”, een “gebouw”, een “ligplaats”, een “standplaats” of een “perceel” op basis van de naam van de “gemeente", de “straatnaam”, het “huisnummer” eventueel aangevuld met een “busnummer” en met een “postcode”. Voorbeeld: Lier, Grote Markt 2 https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AAdres
STRAAT Een adres bevat de informatie die toelaat om op een gestructureerde en unieke manier te verwijzen naar een “verblijfsobject”, een “gebouw”, een “ligplaats”, een “standplaats” of een “perceel” op basis van de naam van de “gemeente", de “straatnaam”, het “huisnummer” eventueel aangevuld met een “busnummer” en met een “postcode”. Voorbeeld: Lier, Grote Markt 2 https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AAdres
NUMMER Een adres bevat de informatie die toelaat om op een gestructureerde en unieke manier te verwijzen naar een “verblijfsobject”, een “gebouw”, een “ligplaats”, een “standplaats” of een “perceel” op basis van de naam van de “gemeente", de “straatnaam”, het “huisnummer” eventueel aangevuld met een “busnummer” en met een “postcode”. Voorbeeld: Lier, Grote Markt 2 https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AAdres
BUS Een adres bevat de informatie die toelaat om op een gestructureerde en unieke manier te verwijzen naar een “verblijfsobject”, een “gebouw”, een “ligplaats”, een “standplaats” of een “perceel” op basis van de naam van de “gemeente", de “straatnaam”, het “huisnummer” eventueel aangevuld met een “busnummer” en met een “postcode”. Voorbeeld: Lier, Grote Markt 2 https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AAdres
CRAB_GEMEENTE_ID De CRAB code verwijst naar het Centraal Referentie Adressen Bestand. D.i. een bestand met straatnamen, huisnummers en informatie over de geografische ligging van de adressen. Gemeenten beheren en bevragen het adressenbestand. CRAB-data zijn open data. Het CRAB is sinds 1 juni 2011 door de Vlaamse regering formeel erkend als authentieke geografische bron. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3ACrab+code
CRAB_STRAAT_ID De CRAB code verwijst naar het Centraal Referentie Adressen Bestand. D.i. een bestand met straatnamen, huisnummers en informatie over de geografische ligging van de adressen. Gemeenten beheren en bevragen het adressenbestand. CRAB-data zijn open data. Het CRAB is sinds 1 juni 2011 door de Vlaamse regering formeel erkend als authentieke geografische bron. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3ACrab+code
CRAB_HUISNUMMER_ID De CRAB code verwijst naar het Centraal Referentie Adressen Bestand. D.i. een bestand met straatnamen, huisnummers en informatie over de geografische ligging van de adressen. Gemeenten beheren en bevragen het adressenbestand. CRAB-data zijn open data. Het CRAB is sinds 1 juni 2011 door de Vlaamse regering formeel erkend als authentieke geografische bron. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3ACrab+code
CRAB_SUBADRES_ID De CRAB code verwijst naar het Centraal Referentie Adressen Bestand. D.i. een bestand met straatnamen, huisnummers en informatie over de geografische ligging van de adressen. Gemeenten beheren en bevragen het adressenbestand. CRAB-data zijn open data. Het CRAB is sinds 1 juni 2011 door de Vlaamse regering formeel erkend als authentieke geografische bron. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3ACrab+code
ADMINISTR_KOELINSTALLATIE De aanwezigheid van een koelinstallatie voor administratieve gebouwen (ja/nee/onbekend). https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Gebruiksindicator
ADMINISTR_SERVERLOKAAL De aanwezigheid van een serverlokaal voor adminstratieve gebouwen (ja/nee/onbekend). https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Gebruiksindicator
ADMINISTR_AANTAL_PERSONEN Aantal personen in een gebouw (vb. personeel) voor administratieve gebouwen. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Gebruiksindicator
ADMINISTR_AANTAL_MAALTIJDEN Het dagelijks aantal geserveerde maaltijden voor administratieve gebouwen. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Gebruiksindicator
ONDERWIJS_AANTAL_LLN Het aantal leerlingen in een onderwijsinstelling. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Gebruiksindicator
ONDERWIJS_AANTAL_M2_SPORTHAL Het aantal m² sporthal in een onderwijsinstelling. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Gebruiksindicator
ONDERWIJS_AANTAL_M2_ZWEMBAD Het aantal m² zwembad (wateroppervlakte) in de onderwijsinstelling. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Gebruiksindicator
ONDERWIJS_AANTAL_MAALTIJDEN Het dagelijks aantal geserveerde maaltijden in de onderwijsinstelling. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Gebruiksindicator
OPVANG_AANTAL_KINDEREN Het aantal kinderen dat de opvang opvangt. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Gebruiksindicator
RUSTHUIS_AANTAL_BEDDEN Het aantal bedden in een rusthuis. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Gebruiksindicator
RUSTHUIS_SERVICEFLATS Aanwezigheid van service flats in een rusthuis (ja/nee/onbekend). https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Gebruiksindicator
ZIEKENHUIS_AANTAL_BEDDEN Het aantal bedden in een ziekenhuis. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Gebruiksindicator
ZWEMBAD_WATEROPPERVLAKTE Het aantal m² wateroppervlakte van een zwembad. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Gebruiksindicator
ZWEMBAD_SUBTROPISCH Geeft aan of het zwembad subtropisch is of niet (ja/nee/onbekend). https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Gebruiksindicator

Bijkomende informatie

Open Datasets VEKA

De lijst met de open datasets van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap kan u vinden via volgende link: Open Datasets VEKA.

Contact

In geval van vragen kan u ons bereiken via het volgende e-mailadres: opendata.veka@vlaanderen.be.Geef steeds in het onderwerp van de mail de naam mee van de dataset die u via Naam Dataset kan vinden.Tracht steeds uw vraag duidelijk te omschrijven en eventueel de nodige bijlages bij te voegen zodat we uw vraag zo spoedig mogelijk kunnen behandelen