Logo VEAGEMIDDELD E-PEIL PER GEMEENTE

Organisatie

Vlaams Energieagentschap (VEA)

Domein

Energieprestatie en Binnenklimaat (EPB)

Laatste update bijsluiter

29-8-2017

Licentie

Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0

Naam dataset

GEMIDDELD_E_PEIL_PER_GEMEENTE

Omschrijving dataset

Deze dataset geeft het gemiddeld E-peil per gemeente berekend op basis van de EPB-aangiftes volgens aanvraagjaar van de vergunning. In dit gemiddeld worden volgende bestemmingen voor de EPB-eenheden meegenomen: wonen, school, kantoor, wonen met kantoor en niet-residentieel (EPN).

Beschrijving van de velden in de dataset

Veldnaam Omschrijving Link
TIMESTAMP_EXTRACT Datumtijd van extractie.
NIS_CODE Dit is de niscode van de hoofdgemeente.
PROVINCIE Dit is de naam van de provincie waarin de hoofdgemeente is gelegen.
HOOFD_GEMEENTE Naam van de hoofdgemeente.
AANVRAAG_JAAR_VERGUNNING Jaar waarin de stedenbouwkundige vergunning of melding werd aangevraagd.
BESTEMMING Een bestemming van een energie-eenheid bepaalt hoe en voor welk doeleinde de energie-eenheid of deel van het gebouw gebruikt wordt. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Abestemming
GEMIDDELD_E_PEIL Gemiddelde van het E-peil zoals hierna gedefinieerd. Het E-peil geeft de globale energetische prestatie weer en wordt uitgedrukt door de verhouding van het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik tot een referentiewaarde. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Numerieke+indicator
AANTAL_INGEDIENDE_AG Aantal EPB-aangiftes volgens dit aggregatieniveau zoals hierna gedefinieerd. Een EPB-aangifte is een uniek document waarin de verslaggever alle uitgevoerde maatregelen tot naleving van de EPB-eisen beschrijft en ze al dan niet conform met die eisen verklaart. De EPB-aangifte is een rapport waarin de verslaggever beschrijft hoe het bouwproject reƫel uitgevoerd is. De aangifte meldt of er voldaan wordt aan de eisen of niet. De aangifte beschrijft enkel de nieuwe realisaties. De bestaande delen van het gebouw, voor de werkzaamheden, kunnen niet worden opgenomen in de aangifte. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AEPB-aangifte

Bijkomende informatie

Open Datasets VEA

De lijst met de open datasets van het Vlaams Energieagentschap kan u vinden via volgende link: Open Datasets VEA.

Contact

In geval van vragen kan u ons bereiken via het volgende e-mailadres: opendata@vea.be.Geef steeds in het onderwerp van de mail de naam mee van de dataset die u via Naam Dataset kan vinden.Tracht steeds uw vraag duidelijk te omschrijven en eventueel de nodige bijlages bij te voegen zodat we uw vraag zo spoedig mogelijk kunnen behandelen