AANTAL STARTVERKLARINGEN PER GEMEENTE

Organisatie

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Domein

Energieprestatie en Binnenklimaat (EPB)

Laatste update bijsluiter

29-8-2017

Licentie

Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0

Naam dataset

AANTAL_SV_PER_GEMEENTE

Omschrijving dataset

Deze dataset geeft het aantal actieve en ingediende startverklaringen per provincie, hoofdgemeente, aard van de werken, bestemming, indienjaar en indienmaand. Het startverklaringsformulier wordt op niveau van het gebouw ingediend maar in deze dataset wordt voor elke EPB-eenheid in het startverklaringsformulier de startverklaring één keer geteld. Voorbeeld. Voor een gebouw met 12 appartementen (=EPB-eenheden) wordt 1 startverklaringsformulier ingediend voor de 12 EPB-eenheden samen maar in deze dataset zal voor een dergelijk gebouw het aantal startverklaringen gelijk zijn aan 12. Noteer dat vanaf 2012 een startverklaring met voorafberekening moet ingediend worden waardoor er meer detailgegevens beschikbaar zijn in de startverklaring.

Beschrijving van de velden in de dataset

Veldnaam Omschrijving Link
TIMESTAMP_EXTRACT Datumtijd van extractie.
PROVINCIE Dit is de naam van de provincie waarin de hoofdgemeente is gelegen.
NIS_CODE Dit is de niscode van de hoofdgemeente.
HOOFD_GEMEENTE Naam van de hoofdgemeente.
AARD_WERKEN Aard van de werken bepaalt de werkzaamheden bij een bouwproject. De aard van de werken heeft een code en een omschrijving. In deze dataset werd de omschrijving opgenomen. Bijkomende info kan gevonden worden in bijgevoegde link. Voor projecten met een aanvraagdatum/meldingsdatum vóór 01/01/2014 zijn er in de EPB-software Vlaanderen 11 soorten werkzaamheden (A tem K). Voor projecten met aanvraagdatum/meldingsdatum vóór of na 01/01/2014 in de nieuwe EPB-software 3G zijn er slechts 4 soorten aard van de werken (W tem Z). Bij startverklaringen met een aanvraadatum vóór 2012 kan de aard van de werken ontbreken. Vanaf 1 januari 2012 is de startverklaring met voorafberekening in werking getreden. Daarvoor gebeurde het indienen van een startverklaring via een webformulier waarin de aard van de werken niet geregistreerd werd. Dit geldt ook voor de bestemming. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Aaard+van+de+werken
BESTEMMING Een bestemming van een energie-eenheid bepaalt hoe en voor welk doeleinde de energie-eenheid of deel van het gebouw gebruikt wordt. In de EPB-software Vlaanderen werd de bestemming niet geregistreerd voor verbouwingen en functiewijzigingen. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Abestemming
INDIEN_JAAR Jaar van de datum waarop de startverklaring werd ingediend. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AAttest
INDIEN_MAAND Maand van de datum waarop de startverklaring werd ingediend. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AAttest
AANTAL_STARTVERKLARINGEN Aantal startverklaringen volgens dit aggregatieniveau. Een startverklaring is een schriftelijke verklaring met de startdatum van de werkzaamheden en het overzicht van de prestaties inzake EPB-eisen die voor het gebouw worden nagestreefd. Het startverklaringsformulier wordt op niveau van het gebouw ingediend maar in deze dataset wordt voor elke EPB-eenheid in het startverklaringsformulier de startverklaring één keer geteld. Voorbeeld. Voor een gebouw met 12 appartementen (=EPB-eenheden) wordt 1 startverklaringsformulier ingediend voor de 12 EPB-eenheden samen maar in deze dataset zal voor een dergelijk gebouw het aantal startverklaringen gelijk zijn aan 12. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AStartverklaring

Bijkomende informatie

Open Datasets VEKA

De lijst met de open datasets van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap kan u vinden via volgende link: Open Datasets VEKA.

Contact

In geval van vragen kan u ons bereiken via het volgende e-mailadres: opendata.veka@vlaanderen.be.Geef steeds in het onderwerp van de mail de naam mee van de dataset die u via Naam Dataset kan vinden.Tracht steeds uw vraag duidelijk te omschrijven en eventueel de nodige bijlages bij te voegen zodat we uw vraag zo spoedig mogelijk kunnen behandelen