OVERZICHT RESULTATEN EPB-AANGIFTES

Organisatie

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Domein

Energieprestatie en Binnenklimaat (EPB)

Laatste update bijsluiter

29-8-2017

Licentie

Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0

Naam dataset

AG_OVERZICHT_RESULTATEN_DETAIL

Omschrijving dataset

In deze dataset worden de voornaamste resultaten uit de EPB-aangiftes weergegeven. Dit gaat over data zoals het E-peil, K-peil, U/R-waarden, enzovoort. De data wordt weergegeven op niveau van de aangifte. Het betreft hier alle mogelijke waarden voor de aard van de werken en bestemmingen. Deze dataset kan gekoppeld worden met dataset AG_DIMENSIES die verschillende belangrijke algemene info over de EPB-aangiftes weergeeft.

Beschrijving van de velden in de dataset

Veldnaam Omschrijving Link
TIMESTAMP_EXTRACT Datumtijd van extractie.
AANGIFTE_ID Unieke referentie van de aangifte https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AAttest
E_PEIL Peil dat de globale energetische prestatie weergeeft en uitgedrukt wordt door de verhouding van het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik tot een referentiewaarde. Dit is het berekende E-peil uit de EPB-aangifte. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Numerieke+indicator
E_EIS Dit is de eis op vlak van het E-peil. Zie ook https://www.energiesparen.be/epb/welkeeisen
K_PEIL Peil van de globale warmte-isolatie van het gebouw zoals dat gedefinieerd is volgens de Belgische norm of de door de Vlaamse overheid vastgelegde specificaties. Dit is het K-resultaat uit de EPB-aangifte. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Numerieke+indicator
K_EIS Dit is de eis op vlak van het K-peil. Zie ook https://www.energiesparen.be/epb/welkeeisen
S_PEIL Dit is het S-peil.
S_PEIL_EIS Dit is de eis op het S-peil. Zie ook https://www.energiesparen.be/epb/welkeeisen
PRIMAIR_ENERGIE_VERBRUIK_M2 Het energieverbruik betreft de energie die nodig is aan de bron om het uiteindelijke energieverbruik van de verschillende installaties te dekken. Primair wil zeggen dat het omgerekend wordt naar de energiedrager, d.i. de som van energieverbruiken voor bijvoorbeeld ruimteverwarming of sanitair warm water.Het primair energieverbruik is hier uitgedrukt in kWh/m².jaar https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/Primair+energieverbruik
TOTAAL_PRIMAIR_ENERGIEVERBRUIK Het energieverbruik betreft de energie die nodig is aan de bron om het uiteindelijke energieverbruik van de verschillende installaties te dekken. Primair wil zeggen dat het omgerekend wordt naar de energiedrager, d.i. de som van energieverbruiken voor bijvoorbeeld ruimteverwarming of sanitair warm water. Het primair energieverbruik is hier uitgedrukt in MJ https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/rekenmethode/e-peil/karakteristiek-jaarlijks-primair-energieverbruik
PRIMAIR_EB_WKK Jaarlijks primair energiebesparing ten gevolge van de elektriciteitsproductie door wkk.
PRIMAIR_EV_VERWARMING Jaarlijks primair energieverbruik voor verbruikspost verwarming.
PRIMAIR_EV_TAPWATER Jaarlijks primair energieverbruik voor verbruikspost tapwater.
PRIMAIR_EB_PV Jaarlijks primair energiebesparing ten gevolge van de elektriciteitsproductie door pv.
PRIMAIR_EV_KOELING Jaarlijks primair energieverbruik voor verbruikspost koeling.
PRIMAIR_EV_HULPENERGIE Jaarlijks primair energieverbruik voor verbruikspost hulpenergie.
INDICATOR_VOLDOEN_VENTILATIE Indicatie of er al dan niet voldaan is aan de ventilatie-eisen. Waarde 1 = voldaan, 0 = niet voldaan. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Numerieke+indicator
INDICATOR_VOLDOEN_OVERVERH Indicatie of er al dan niet voldaan is aan de eisen m.b.t. oververhitting. Waarde 1 = voldaan, 0 = niet voldaan. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Numerieke+indicator
INDICATOR_VOLDOEN_U_R Indicatie of er al dan niet voldaan is aan de eisen m.b.t. U-waarden. Waarde 1 = voldaan, 0 = niet voldaan. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Numerieke+indicator
NEB_VOOR_VERWARMING Jaarlijkse netto-energiebehoefte voor verwarming, berekend volgens bijlage V bij het Energiebesluit. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Numerieke+indicator
NEB_VOOR_VERW_EENH_OPP Jaarlijkse netto-energiebehoefte voor verwarming per eenheid van oppervlakte, berekend volgens bijlage V bij het energiebesluit. Deze wordt uitgedrukt in kWh/m². https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Numerieke+indicator
INDICATOR_VOLDOEN_INST_EIS Installatie-eisen gelden voor nieuw geplaatste, vernieuwde of vervangen installaties bij renovaties en functiewijzigingen in bestaande gebouwen. De eisen gelden niet voor installaties waaraan geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Waarde 1 = voldaan, 0 = niet voldaan. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Numerieke+indicator

Bijkomende informatie

Open Datasets VEKA

De lijst met de open datasets van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap kan u vinden via volgende link: Open Datasets VEKA.

Contact

In geval van vragen kan u ons bereiken via het volgende e-mailadres: opendata.veka@vlaanderen.be.Geef steeds in het onderwerp van de mail de naam mee van de dataset die u via Naam Dataset kan vinden.Tracht steeds uw vraag duidelijk te omschrijven en eventueel de nodige bijlages bij te voegen zodat we uw vraag zo spoedig mogelijk kunnen behandelen