DATA HERNIEUWBARE ENERGIE EPB-AANGIFTES

Organisatie

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Domein

Energieprestatie en Binnenklimaat (EPB)

Laatste update bijsluiter

29-8-2017

Licentie

Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0

Naam dataset

AG_INSTALL_HEB_DETAIL

Omschrijving dataset

Deze dataset bevat de voornaamste resultaten uit de epb-aangiftes voor hernieuwbare energie sinds het invoeren van de hernieuwbare energie-eisen in het kader van energieprestatie en binnenklimaat (EPB). Voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen of meldingen vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwbouw (of ermee gelijkgesteld) woning, kantoor en school in Vlaanderen een minimum hoeveelheid energie halen uit hernieuwbare bronnen. Voor kantoren en scholen van publieke organisaties geldt de verplichting al voor werkzaamheden waarvoor een melding wordt gedaan of een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2013. Het gaat enkel om volgende aard van de werken: A t.e.m. G, X, W. Dit komt overeen met Nieuwbouw (of gelijkgesteld) en ingrijpende energetische renovatie. Deze dataset kan gekoppeld worden met dataset AG_DIMENSIES die verschillende belangrijke algemene info over de EPB-aangiftes weergeeft.

Beschrijving van de velden in de dataset

Veldnaam Omschrijving Link
TIMESTAMP_EXTRACT Datumtijd van extractie.
AANGIFTE_ID Unieke referentie van de aangifte. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AAttest
TOTAAL_HEB_EENH_OPP Totaal aan energie in kWh/m² over alle systemen heen dat uit hernieuwbare energiebronnen wordt gehaald.
TOTAAL_EIS_HEB_EENH_OPP Eisen m.b.t. minimumaandeel hernieuwbare energie in kWh/m². https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/Min.+deel+hernieuwbare+energie
HEB_SYSTEEM_ID Unieke referentie van een hernieuwbaar energiesysteem dat bij een bepaalde AANGIFTE_ID hoort. Voor eenzelfde AANGIFTE_ID kunnen er meerdere systemen zijn.
HEB_TYPE_SYSTEEM Geeft het soort hernieuwbaar energiesysteem (bv. PV-panelen, thermisch zonne-energiesysteem, enzovoort).
QRE_EENH_OPP Hernieuwbare energie voor het hernieuwbaar energiesysteem uitgedrukt in kWh/m².
EIS_HEB_EENH_OPP Eisen hernieuwbare energie op niveau van het systeem (maatregelen). De eenheden zijn afhankelijk van de opgelegde eis. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/Min.+deel+hernieuwbare+energie

Bijkomende informatie

Open Datasets VEKA

De lijst met de open datasets van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap kan u vinden via volgende link: Open Datasets VEKA.

Contact

In geval van vragen kan u ons bereiken via het volgende e-mailadres: opendata.veka@vlaanderen.be.Geef steeds in het onderwerp van de mail de naam mee van de dataset die u via Naam Dataset kan vinden.Tracht steeds uw vraag duidelijk te omschrijven en eventueel de nodige bijlages bij te voegen zodat we uw vraag zo spoedig mogelijk kunnen behandelen