DATA ZONNE-ENERGIE EPB-AANGIFTES

Organisatie

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Domein

Energieprestatie en Binnenklimaat (EPB)

Laatste update bijsluiter

29-8-2017

Licentie

Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0

Naam dataset

AG_INSTALL_ZON_DETAIL

Omschrijving dataset

In deze dataset geven we de voornaamste resultaten uit de epb-aangiftes op vlak van de toegepaste installaties. Hier focussen we zonne-energie. Dit gaat zowel over elektriciteitsproductie via PV-panelen als de aanwezigheid van zonnecollectoren voor de productie van warm tapwater. Het gaat enkel om volgende aard van de werken: A t.e.m. G, X, W. Dit komt overeen met Nieuwbouw (of gelijkgesteld) en ingrijpende energetische renovatie. Deze dataset kan gekoppeld worden met dataset AG_DIMENSIES die verschillende belangrijke algemene info over de EPB-aangiftes weergeeft.

Beschrijving van de velden in de dataset

Veldnaam Omschrijving Link
TIMESTAMP_EXTRACT Datumtijd van extractie.
AANGIFTE_ID Unieke referentie van de aangifte. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AAttest
THERMISCHE_ZONNE_ENERGIE_ID Unieke referentie van het thermish zonnesysteem.
COLLECTOR_ID Dit is de unieke referentie van de thermische zonnecollector. Bemerk dat voor 1 aangifte er eventueel meerdere collectoren kunnen zijn.
APERTUUR_OPPERVLAKTE Dit is de apertuuroppervlakte van de zonnecolletoren. Die wordt gedefinieerd in ISO 9488 als de maximaal geprojecteerde oppervlakte, waardoor ongeconcentreerd zonstraling de collector binnendringt. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AZonne-thermische+installatie
ORIENTATIE_TH_PANELEN Het betreft hier de oriëntie van de zonnecollectoren. De oriëntatie is de hoek die gevormd wordt tussen het zuiden en de horizontale projectie van de normale naar buiten op het vlak. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AZonne-thermische+installatie
HELLING_TH_PANELEN Het betreft hier de helling van de zonnecollectoren. De helling is de hoek (in graden) die gevormd wordt door twee rechten: de verticale naar boven en de naar buiten gerichte normale op het vlak. Dat betekent: - een plat dak heeft een helling van 0°; - een verticale muur heeft een helling van 90°; - een horizontale vloer heeft een helling van 180°; - de helling van een schuin dak kan variëren tussen 0° en 180°. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AZonne-thermische+installatie
INDICATOR_PV_PANELEN Geeft aan of er PV-panelen zijn. Waarde = 1 = aanwezig, 0 = afwezig.
PV_PANELEN_ID Unieke referentie van PV-panelen.
AANTAL_PV_PANELEN Aantal aanwezige PV-panelen voor elke PV_PANELEN_ID.
HELLING_PV_PANELEN Het betreft hier de helling van de PV-panelen. De helling is de hoek (in graden) die gevormd wordt door twee rechten: de verticale naar boven en de naar buiten gerichte normale op het vlak. Dat betekent: - een plat dak heeft een helling van 0°; - een verticale muur heeft een helling van 90°; - een horizontale vloer heeft een helling van 180°; - de helling van een schuin dak kan variëren tussen 0° en 180°.
OMVORMER_PV_PANELEN Geeft het type omvormer van de PV-installatie weer. Een omvormer zet de gelijkstroom die door de PV-panelen opgewekt wordt om in wisseltroom.
OPSTELLING_PV_PANELEN Wijze waarop de PV-panelen zijn opgesteld.
ORIENTATIE_PV_PANELEN Het betreft hier de oriëntie van de PV-panelen. De oriëntatie is de hoek die gevormd wordt tussen het zuiden en de horizontale projectie van de normale naar buiten op het vlak. De oriëntatie van een vlak wordt uitgedrukt in graden en kan variëren tussen -180° en +180°. Bij conventie is de oriëntatie in de richting van het westen positief en in de richting van het oosten negatief. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageId=32473390
OPGEWEKTE_STROOM_PV_PANELEN De jaarlijkse elektriciteitsproductie in KWh van het PV-systeem. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageId=32473390

Bijkomende informatie

Open Datasets VEKA

De lijst met de open datasets van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap kan u vinden via volgende link: Open Datasets VEKA.

Contact

In geval van vragen kan u ons bereiken via het volgende e-mailadres: opendata.veka@vlaanderen.be.Geef steeds in het onderwerp van de mail de naam mee van de dataset die u via Naam Dataset kan vinden.Tracht steeds uw vraag duidelijk te omschrijven en eventueel de nodige bijlages bij te voegen zodat we uw vraag zo spoedig mogelijk kunnen behandelen