DATA VENTILATIE EN KOELING EPB-AANGIFTES

Organisatie

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Domein

Energieprestatie en Binnenklimaat (EPB)

Laatste update bijsluiter

29-8-2017

Licentie

Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0

Naam dataset

AG_INSTALL_VENTILATIE

Omschrijving dataset

In deze dataset worden de voornaamste resultaten uit de epb-aangiftes gegeven op vlak van ventilatie. Deze dataset kan gekoppeld worden met dataset AG_DIMENSIES die verschillende belangrijke algemene info over de EPB-aangiftes weergeeft.

Beschrijving van de velden in de dataset

Veldnaam Omschrijving Link
TIMESTAMP_EXTRACT Datumtijd van extractie.
AANGIFTE_ID Unieke referentie van de aangifte. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AAttest
VENTILATIEZONE_ID Unieke referentie van de ventilatiezone(s) voor een bepaalde AANGIFTE_ID.
ENERGIESECTOR_ID Unieke referentie van de energiesector(en) voor een bepaalde AANGIFTE_ID en VENTILATIE_ZONE_ID.
VENTILATIE_SYSTEEM Tye ventilatiesysteem dat aanwezig is per ventilatiezone van de energie-eenheid. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+ventilatiesysteem
M_FACTOR Dit is de vermeningvuldigingsfactor. Door een goede uitvoeringskwaliteit van het ventilatiesysteem kunnen de ventilatieverliezen beperkt worden. Deze uitvoeringskwaliteit wordt ingerekend via de m-factor. Dit is een multiplicator.
REDUCTIE_FACTOR_VRAAGSTURING Om de ventilatieverliezen te beperken, kan een vraag gestuurd ventilatiesysteem worden gebruikt. Een dergelijk systeem stuurt de debieten in functie van de nood aan ventilatie. De sturing gebeurt bijvoorbeeld door de detectie van aanwezigheid, vocht of CO2. In de formule voor de ventilatieverliezen wordt deze vraagsturing uitgedrukt door de reductiefactor. Dit is een multiplicator.
AANWEZIGHEID_WTW Geeft aan of er een warmteterugwinningsapparaat in het ventilatiesysteem aanwezig is.
TYPE_KOELING Geeft het type koeling aan in de energiesector (bv. actieve koeling, centrale koeling, enz.)

Bijkomende informatie

Open Datasets VEKA

De lijst met de open datasets van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap kan u vinden via volgende link: Open Datasets VEKA.

Contact

In geval van vragen kan u ons bereiken via het volgende e-mailadres: opendata.veka@vlaanderen.be.Geef steeds in het onderwerp van de mail de naam mee van de dataset die u via Naam Dataset kan vinden.Tracht steeds uw vraag duidelijk te omschrijven en eventueel de nodige bijlages bij te voegen zodat we uw vraag zo spoedig mogelijk kunnen behandelen