ALGEMENE INFO PER EPB-AANGIFTE

Organisatie

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Domein

Energieprestatie en Binnenklimaat (EPB)

Laatste update bijsluiter

29-8-2017

Licentie

Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0

Naam dataset

AG_DIMENSIES

Omschrijving dataset

Deze dataset geeft algemene informatie die gekoppeld is aan de EPB-aangifte. Voor elke aangifte ID geven we bv. de NISCODE, de provincie, de aard van de werken, de bestemming van de EPB-eenheid, enz. Bemerk dat er meerdere records per AANGIFTE_ID kunnen voorkomen vermits er verschillende types woningen aan een EPB-aangifte kunnen gekoppeld zijn. Deze dataset kan gekoppeld worden met de open datasets op niveau van de EPB-aangifte via de unieke ID voor de EPB-aangifte.

Beschrijving van de velden in de dataset

Veldnaam Omschrijving Link
TIMESTAMP_EXTRACT Datumtijd van extractie.
AANGIFTE_ID Unieke referentie van de aangifte. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AAttest
STATUS De status van de aangifte.
SOFTWARE_NAAM Dit is de naam van de EPB-software die gebruikt wordt bij het opmaken van de EPB-aangifte. Doorheen de jaren werden verschillende versies van de software ontwikkeld. Een overzicht ervan kan gevonden worden via volgende URL: http://www.energiesparen.be/epb/prof/software
SOFTWARE_VERSIE Dit is het versienummer van de EPB-software die gebruikt wordt bij het opmaken van de EPB-aangifte. Doorheen de jaren werden verschillende versies van de software ontwikkeld. Een overzicht ervan kan gevonden worden via volgende URL: http://www.energiesparen.be/epb/prof/software https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AAttest
AANGIFTE_TYPE Indicatie of de aangifte een gewone aangifte is of een hernieuwde aangifte na rechtzetting van fouten. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Aangifte
PROVINCIE Dit is de naam van de provincie waarin de hoofdgemeente is gelegen.
NIS_CODE Dit is de niscode van de hoofdgemeente.
POSTCODE Dit is de postcode van het adres van de aangifte.
HOOFD_GEMEENTE Naam van de hoofdgemeente.
AANVRAAG_DATUM Datum waarop de vergunning of melding werd aangevraagd.
INGEDIEND_DATUM Datum waarop de EPB-aangifte werd ingediend. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3AAttest
AARD_WERKEN Aard van de werken bepaalt de werkzaamheden bij een bouwproject. De aard van de werken heeft een code en een omschrijving. In deze dataset werd de omschrijving opgenomen. Bijkomende info kan gevonden worden in bijgevoegde link. Voor projecten met een aanvraagdatum/meldingsdatum vóór 01/01/2014 zijn er in de EPB-software Vlaanderen 11 soorten werkzaamheden (A tem K). Voor projecten met aanvraagdatum/meldingsdatum vóór of na 01/01/2014 in de nieuwe EPB-software 3G zijn er slechts 4 soorten aard van de werken (W tem Z). Bij startverklaringen met een aanvraagdatum vóór 2012 kan de aard van de werken ontbreken. Vanaf 1 januari 2012 is de startverklaring met voorafberekening in werking getreden. Daarvoor gebeurde het indienen van een startverklaring via een webformulier waarin de aard van de werken niet geregistreerd werd. Dit geldt ook voor de bestemming. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Aaard+van+de+werken
BESTEMMING Een bestemming van een energie-eenheid bepaalt hoe en voor welk doeleinde de energie-eenheid of deel van het gebouw gebruikt wordt. In de EPB-software Vlaanderen werd de bestemming niet geregistreerd voor verbouwingen en functiewijzigingen. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Abestemming
TYPE_WONING Het type woning bepaalt meer in detail de algemene functie van het gebouw. De types zijn afhankelijk van de gekozen bestemming. Dit veld is enkel ingevuld voor nieuwbouw projecten. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Atype+Gebouw
BOUWVORM Een energie-eenheid kan een open, gesloten, of half-open bebouwing zijn. Dit veld is enkel ingevuld voor nieuwbouw eengezinswoningen. https://vlaamsenergieagentschap.atlassian.net/wiki/display/INF/%3Abouwvorm

Bijkomende informatie

Open Datasets VEKA

De lijst met de open datasets van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap kan u vinden via volgende link: Open Datasets VEKA.

Contact

In geval van vragen kan u ons bereiken via het volgende e-mailadres: opendata.veka@vlaanderen.be.Geef steeds in het onderwerp van de mail de naam mee van de dataset die u via Naam Dataset kan vinden.Tracht steeds uw vraag duidelijk te omschrijven en eventueel de nodige bijlages bij te voegen zodat we uw vraag zo spoedig mogelijk kunnen behandelen